Mô tả

BELOTA cung cấp và lắp đặt dây đai mang hiệu suất cao RAPPLON ® được sản xuất bởi Ammeraal Beltech..một nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực của họ.

Dây đai dẹt Ammeraal Beltech RAPPLON ® được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao nhằm mang lại tuổi thọ cao trong mọi điều kiện, dây đai truyền động tốc độ cao, gấp hộp, cuộn ống và sản xuất giấy.

Liên hệ BELOTA hoặc 0902 559 440 để biết thêm thông tin về Ammeraal Beltech RAPPLON ® Flat và đai truyền.