Mô tả

Dây đai truyền động mui cho máy chải thô TRUTZSCHLER với các model DK740, DK760,DK803, DK903, TC03,                                        TC05, TC07, TC11…Máy chải hiệu SAURER JINTAN model JFA226E   

  (26T10-3040-84XT)

                                              Bản rộng 26mm – Chu vi 3040mm – Bước răng T10mm – 84 nút

   Dây đai truyền động cho máy chải thô LC363/LC361  Bản rộng 25mm, Chu vi 3550mm, Bước răng T10, 97 profile            

(25-T10-3550+97Profiles)

 (25-T10-3000+82Profiles)

Dây đai cho máy chải thô LC363 Dây đai truyền động cho máy chải thô LC333  Bản rộng 25mm, Chu vi 3000mm, Bước răng T10, 82 profile

Dây đai truyền động cho máy chải thô Rieter C50 (25mm,3806.4mm) Bản rộng 25mm, Chu vi 3806.4mm, Bước răng T10,104 profile

 Dây đai truyền động cho máy carding belt C60.Bản rộng 25mm, Chu vi 2910mm, Bước răng AT10, 79 chêm (mấu, nút)

(25-AT10-2910+79 Cleat)

 Dây đai truyền động  cho máy chải thô Rieter C70 (25-AT10-3650+99 Cleat) Yellow Bản rộng 25mm , Chu vi 3650mm, Bước răng AT10 , 99 chêm (mấu, nút)

                                 Ngoài ra Belota cung cấp dây đai, băng tải ngành sợi sử dụng trong các công đoạn :

                                                     Máy bông – Máy chải thô – Máy ghép – Máy chải kĩ

                                                     Máy sợi con – Máy đánh ống – Máy se – Máy TFO…

                                                                    Hỗ trợ nhanh : 0948600505

                                                                       [email protected]