Các dạng móc xương cá băng tải và dây đai thông thường

 
– Móc Inox : Dạng Móc xương cá Inox lại được chia ra thành nhiều dạng khác nhau như Móc Bản Dẹt, hay Móc Tròn. Tùy theo từng loại băng tải hay dây đai mà sẽ được dùng loại móc khác nhau và độ dày phi của Móc cũng được điều chỉnh sao cho phù hợp.
 

 
– Móc Nhựa thì thường được dùng cho băng tải nhiều hơn và thường được dùng vào những băng tải chạy trong những vị trí có tải trọng nhẹ và tốc độ chậm. Về Móc Nhựa BELOTA xin giới thiệu loại móc Zip hay còn gọi là Băng Tải ZipLinks hay Băng tải Ziplock đây là dạng băng tải có dùng loại móc mà nhìn nó tương tự như móc khóa áo của chúng ta.
 
 

Các loại móc xương cá thông dụng của hãng FLEXCO

SR Rivet fasteners
 Móc có ty sỏ- Bolt Solid Plate fasteners
Móc có Ty sỏ- RS Alligator staple lacing
 – Alligator spiral lacing
Rivet solid plate fasteners

Staple fasteners
Vee belt joiners
Clipper belt fasteners
Bolt hinged fasteners
Alligator rivet fasteners

Alligator Hammer-In fasteners
APF Plastic Alligator fasteners
 Bộ dụng cụ Tool thiết bị móc- Vice Lacer installation tool
Máy Đóng Móc INOX – Roller Lacer Installation tool
 Thiết bị đóng móc Nhựa – Alligator plate fastener tool

Hiển thị kết quả duy nhất