CÁC TIÊU CHUẨN BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY BELOTA

Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi Công Ty Tnhh Belota đều được bảo hành theo tiêu chuẩn chung của nhà sản xuất.

Có nghĩa là nhà sản xuất bảo hành theo chính sách nào, chúng tôi tuân thủ theo đúng qui tắc bảo hành đó.

Thời gian bảo hành tính từ ngày giao hàng.

Bảo hành cho những lỗi thuộc về nhà sản xuất.

Không bảo hành cho những lỗi do người sử dụng sai qui cách, sai so với khuyến cáo của nhà sản xuất.

Thiên tai, hỏa hoạn, địch họa và các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của đôi bên.

Tất cả sản phẩm sẽ được bảo hành tại địa chỉ văn phòng Công Ty TNHH Belota.

Phải xuất trình phiếu bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng khi yêu cầu bảo hành.

Giấy bảo hành hợp lệ phải có dấu mộc và ký xác nhận đại diện của công ty Belota.

Không bảo hành cho thiết bị, dụng cụ đã quá thời gian bảo hành.

THỜI GIAN BẢO HÀNH TÙY THEO TỪNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VẬT TƯ HÀNG HÓA

  1. Băng tải dây đai dây curoa: 0 đến 6 tháng. Tùy vào từng loại vật liệu ứng dụng của băng tải (liên hệ Sales để biết chi tiết thười gian bảo hành từng loại băng tải.
  2. Hệ thống băng chuyền: 12-18 tháng.
  3. Băng tải nhựa, xích nhựa và xích Inox: từ 06 đến 12 tháng.
  4. Băng tải lưới Inox: 0 tháng đến 06 tháng.
  5. Vật tư tiêu hao: Không bảo hành.
  6. Các phụ kiện thay thế: 03 tháng.
  7. Dụng cụ thiết bị máy nối dây đai băng tải: 24 tháng cho các thành phần chính, phần còn lại bảo hành 12 tháng.