DÂY ĐAI TỰ HÀN MỐI NỐI BẰNG NHIỆT

Băng tải dây đai tự hàn mối nối bằng nhiệt :

Băng tải cao Su, tải hàng.

Băng tải được thiết kế theo yêu cầu

Băng Tải có dán gờ dán gân - Băng tải đúc liền

Dây đai dẹt truyền động trong môi trường khắc nghiệt

Băng tải Ziplink có dán gờ dán gân đặc biệt

Băng tải trong ngành gỗ

Băng tải có dán gân dán gờ đặc biệt - làm theo yêu cầu

Băng tải dây đai có đục lỗ

Dây đai đúc liền 

Băng tải PVC, PU, PE

Dây đai xoắn, dây đai con lăn, dây đai chịu lực xoắn

Băng tải đục lỗ, băng tải thiết kế làm theo yêu cầu

Băng tải PVC - Băng tải lượn sóng

 

Hotline & Zalo : 0902 559 440

 

Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Beha green PU range​|
| Beha red PU range |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Beha supergrip profile |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Flat PU belting of various grades​ |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Extruded profiles in a variety of shapes​ |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
| Behas extensive range of profiles |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Round drive cords and rings​ |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
| Twist rings for live roller shafts​​ |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
| Round cord from 2mm to 20mm |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
| Can cable belting |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Profile joining tool |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
| Cords transporting glass |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
| FDA grade for hygienic conveyors |
Dây đai băng tải tự hàn mối nối bằng nhiệt
|Twist ring

​​​

Sản phẩm cùng loại