Băng Tải Xích Inox


Cung cấp các loại xích chính hãng nhập khẩu châu âu , Chúng tôi có thể cung cấp hoặc quy đổi các mã sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Unichain, system plast, MCC, Habasit…

Hãng Uni chain

S810-K225, S810-K250, S810-K263, S810-K275, S810-K300, S810-K325, S810-K350, S810-K400, S810-K450, MTO, S810-K600, S810-K750, SS812-K225, SS812-K250, SS812-K263, SS812-K275, SS812-K300, SS812-K325, SS812-K350, SS812-K400, SS812-K450, SS812-K600, SS812-K750, SS812-K325 R1, SS812-K400 R1,SS812-K450 R1, SS812-K600 R2, SS812-K750 R2, SS815-K225, SS815-K250, SS815-K263, SS815-K275, SS815-K300, SS815-K325, SS815-K350, SS815-K400, SS815-K450, SS815-K600, SS815-K750, S800-K750, SS802-K750, SS805-K750, S881-K325R, S881-K325, S881-K450, S881-K750, SS881-K325R, SS881-K325, SS881-K450, SS881-K750, SS(304)881-K325R, SS(304)881-K325, SS(304)881-K450, SS(304)881-K750, S881TAB-K325R, S881TAB-K325, S881TAB-K450, S881TAB-K750, SS881TAB-K325R, SS881TAB-K325, SS881TAB-K450, SS881TAB-K750, SS881TAB-K325 R3, SS881TAB-K750 R4, SS(304)881TAB-K325, SS(304)881TAB-K450, SS(304)881TAB-K750, SSMAGNET-K325, SSMAGNET-K450, SSMAGNET-K750, SSXMAGNET-K325, SSXMAGNET-K450, SSXMAGNET-K750, SS881SFL-K325R, SS881SFL-K325, SS881SFL-K450, SS881SFL-K450 R3, SS881SFL-K750, SS881SFL-K325 R3, SS881SFL-K325 R4, SS(304)881SFL-K325, SS(304)881SFL-K450, SS(304)881SFL-K750, S881SFLS-K325R, S881SFLS-K325, S881SFLS-K450, S881SFLS-K750, SS8811-K325, SS8811-K450, SS8811-K750, SS8811TAB-K325, SS8811TAB-K450, SS8811TAB-K750, SS8811SFL-K325,SS8811SFL-K450, SS8811SFL-K750.

  • Vật Liệu: SS304, MTO, SS430, MTO, S1045

Hãng Magris

S815K225, S815K250, S815K263, S815K275, S815K300, S815K325, S815K350, S815K400, S815K450, S815K473, S815K600, S815K750, SS812K225, SS812K250, SS812K263, SS812K275, SS812K300, SS812K325, SS812K330, SS812K350, SS812K400, SS812K450, SS812K600, SS812K750, SSH812GK325, SSH812GK450, SSH812GK600, SSH812GK750, SSA815K225, SSA815K250, SSA815K263, SSA815K275, SSA815K300, SSA815K325, SSA815K350, SSA815K400, SSA815K450, SSA815K600, SSA815K750, S802K750, SSH802K750, SSA805K750, S881K325, S881K450, S881K750, SSH881K325, SSH881K450, SSH881K750, SSA881K325, SSA881K450, SSA881K750, S881TK250, S881TK325, S881TK450, S881TK750, SSH881TK250, SSH881TK325, SSH881TK450, SSH881TK750, SSA881TK325, SSA881TK450, SSA881TK750, SSH881MK325, SSH881MK330, SSH881MK450, SSH881MK750, SSX881MK325, SSX881MK330, SSH8811K325, SSH8811K450, SSH8811K750, SSH8811TK325, SSH8811TK450, SSH8811TK750.​


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 0902 559 440

Sản phẩm cùng loại