CẦN TUYỂN KẾ TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

 

 

Bộ phận

Kế toán-tài chính

Chức danh

 Kế Toán Tổng Hợp

 

                                               

1.Trách nhiệm:

 

 • Thực hiện các công việc của kế toán nội bộ: Xuất hóa đơn, Phiếu giao hàng,viết phiếu thu, phiếu chi.
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
 • Kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ bảng kê khai hồ sơ nhập khẩu.

-     Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành.

 • Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào  đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện  loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
 • Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo  thuế .
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
 • Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận  hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế  kịp thời khi có phát sinh ( Thông báo cho người phụ trách báo cáo thuế của cty)
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
 • Cập nhật  kịp thời các thông tin về luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty  để cơ sở biết thực hiện.
 • Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách ( làm việc với người phụ trách báo cáo thuế của công ty).
 • Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ ( kết hợp làm việc với người phụ trách báo cáo thuế của công ty)
 • Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong công ty.
 • Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào của  Cty ,phân loại theo

 thuế suất .  ( kết hợp làm việc với người phụ trách báo cáo thuế của công ty)

 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

2.Yêu cầu :

 • Am hiểu  Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT để có thể thực hiện các công việc đã mô tả trong phần mô tả công việc.
 • Thành thạo vi tính văn phòng để đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm làm các công việc được yêu cầu.

3. Liên hệ:

Mr.Long: 090-626-0403

Emai: long.le@belota.com.vn