Băng Tải Teflon Chịu Nhiệt

Băng tải chịu nhiệt Teflon, PTFE chịu nhiệt độ cao đến 200 độ. Bề mặt kín hoặc đa dạng kích thước lỗ, độ dày mỏng khác nhau