Băng tải tách sợi cho máy roving stripper MURAO

Băng Tải Nỉ Nhung Tách Sợi Trong Công Đoạn Stripper .

Máy Tách Sợi Bông hay còn gọi là máy " Roving Stripper Machine " loại máy này thường là hãng Máy MURAO do Nhật Bản sản xuất. Máy này đóng vai trò rất quan trọng trong việc bóc tách những sợi bông ra khỏi quận ống sợi (Bobbin) để tái sản suất các sợi lại một lần nữa. Công đoạn có vai trò rất quan trọng trong việc giữ cho toàn bộ hệ thống Sản Xuất Se Sợi được được xuyên suốt và liền mạch. Đặc biệt trong đó có phần Băng tải tơ sợi - băng tải tách sợi - Băng tải Nhung kéo sợi là nhân tố chính quyết định thành công của máy đó có hiệu quả hay không. 

Băng tải Nỉ Nhung kéo Tách Sợi như nào và cách hoạt động ra sao ?

Chúng tôi vinh dự là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam cung cấp loại băng tải này. Băng tải Nỉ Nhung thường được sử dụng cho các máy có tên hiệu như sau:

 + Băng tải N Nhung cho Máy Tách Sợi : ROVING STRIPPER của hãng máy Reiter

Băng tải N Nhung cho Máy Tách Sợi : ROVING STRIPPER của hãng máy MURAO của Nhật Bản Sản Xuất.

máy tách sợi Roving Stripper MURAO

" Băng tải tơ sợi - băng tải tách sợi -​ Băng tải Nhung kéo sợi cho máy Roving Stripper  Murao Machine Trong Ngành Sợi."

Băng tải tơ sợi - băng tải tách sợi -​ Băng tải Nhung kéo sợi cho máy Roving Stripper  Murao Machine Trong Ngành Sợi."

Băng tải tơ sợi - băng tải tách sợi - Băng tải Nhung kéo sợi cho máy Roving Stripper  Murao Machine Trong Ngành Sợi."

- Máy Tách Sợi ROVING STRIPPER MACHINE - MURAO


Hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ: Hotline hoặc 0902 559 440