BĂNG TẢI XÍCH NHỰA

Belota cung cấp các loại xích nhựa , Chúng tôi có thể cung cấp hoặc quy đổi các mã sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Unichain, system plast, MCC, Habasit…

 

Xích nhựa

uni 440 Tab, uni 820, uni 821, uni 831, uni 879 Super Flex, uni 879 Tab R, uni 879 Tab, uni 879, uni 880 Super Flex, uni 880 Tab R, uni 880 Tab RT, uni 880 Tab, uni 880, uni 882, uni 882 Tab.